Нашата Соработка :

Адвокатско друштво РУЖОЈЧИЌ, соработува со најголемите домашни компании од областа на осигурувањето, банкарскиот сектор, нафтената индустрија, фармацијата, хотелиерството, градежништвото, автомобилската индустрија, трговски центри и брокерски куќи.

*Поради забраната за рекламирање издадена од Адвокатската комора, листата на клиенти не е достапна.