Почитувани,

Во Адвокатското друштво РУЖОЈЧИЌ Скопје на секој клиент му се посветува особено внимание и му се обезбедува врвна правна заштита.

Со оглед на стручните квалификации на вработените како и со оглед на стручноста и квалитетите на надворешните соработници со кои соработуваме, кога соработувате со нас Вие сте во грижата на врвен кадар кој е спремен да ги заштити Вашите права.

Правната подршка на компаниите е во фокусот на нашето внимание.
Компаниите кои ги застапуваме се повеќе од задоволни од пристапот кон работата како и од експедитивноста во извршувањето на задачите.

Високото ниво на професионализам во вршењето на задачите во смисла на лојалност квалитет и брзина се секогаш присутни.
Како резултат на ваквиот однос со клиентот Адвокатско друштво Ружојчиќ има стекнато репутација како една од највисоко оценетите адвокатски канцеларии во Република Македонија.

Со почит,
Адвокат Драган Ружојчиќ
Адвокат Александра Ружојчиќ

  • Контакт
  • Адреса: ул.Бојмија бр.8  мезанин
    Скопје
  • Телефон: +389 2 5111 459
  • E-mail: contact@ruzojcic.mk